WC PRO SG CARBON

Swix WC PRO SG Carbon

Stav för Super-G eller om man föredrar en krokig stav i GS