WCR Lite GS 3D

WCR Lite GS 3D

WCR Lite GS 3D med Trigger 3D som löser ut i fler riktningar än sin föregångare Trigger S