Frost Tape 3-delat kit

Frost Tape 3 delat kit

Tape till ansiktet för att slippa förfrysningsskador