Högfluor

Har du, eller ska du köpa varor i den här kategorin?
I så fall rekommenderar vi starkt att du använder skyddsmask.
Du bör också ha rengöringsvätska som är anpassad för dessa produkter, speciellt de som
inte är i paraffinform.

Visa mermindre