Guide för borstning av belag

Varför borstar man belaget?

Belagen på skidor är slipade med olika strukturer (mönster), finare och grövre. Strukturen gör att luft och vatten avleds bättre så att friktionen mot snön blir så låg som möjligt. Därför är det viktigt att borsta ur överflödig valla som täpper till strukturen för att få ut optimal effekt av slipningen.

Borstningens olika steg

  1. Borsta belaget (innan du lägger på valla) med en fin metall-, tagel- eller fiberborste för att göra rent skidan och fräscha upp belaget.
  2. Sickla av vallan med en vass sickel.
  3. När du sicklat av vallan använder du återigen metall-, tagel- eller fiberborsten.
  4. Avsluta med en polerande nylonborste.

Roterande borstar eller handborstar?

Roterande borstar har i regel mycket tunnare strån och når således djupare ner i strukturen. Borstningen blir effektivare med roterande borste men även med handborstar kan du uppnå mycket bra resultat om man borstar ordentligt. Tänk på att inte trycka för hårt när du borstar. Fibrerna arbetar bäst när dom nästan är vinkelräta mot belaget. Detta gäller både roterande borstar och handborstar.

Skyddsutrustning

Vid all typ av vallning och borstning av belag rekommenderas användning av skyddsmask. Innehåller vallan fluor är detta extra viktigt då fluorpartiklar kan vara mycket skadligt vid inandning. Vid användning av roterande borstar sprids partiklarna extra mycket. Även skyddsglasögon kan vara bra, framförallt vid användning av roterande stålborstar. Skyddsmasker från Swix hittar du i vår webshop.