ANSVARSFRISKRIVNING DALSKIDAN 

Villkor för att delta i aktiviteten:
Bankörning på Cake elcross 

  • Jag intygar att jag är frisk och inte lider av några akuta rygg- eller axelskador. 
  • Jag intygar att jag ej drabbats av hjärtinfarkt, någon nervsjukdom eller annat som kan hämma min förmåga att genomföra aktiviteten på ett säkert sätt. 
  • Jag lider heller inte av någon sjukdom som kräver permanent behandling av läkare. Skulle jag välja att genomföra aktiviteten trots nämnda besvär sker detta helt på eget ansvar. 
  • Jag intygar att jag inte är påverkad av alkohol eller någon annan beroendeframkallande substans och lovar att ej använda dessa direkt innan eller under min tid hos Dalskidan. 
  • Jag intygar att jag följer anvisningarna från personal hos Dalskidan och att jag är medveten om de faror och risker jag utsätter mig under aktiviteten med Cake – banåkning. 
  • Jag är medveten om att all åkning sker på egen risk.
  •  Jag har tagit del av den säkerhetsutrustning Dalskidan tillhandahåller/erbjuder och jag är själv ansvarig för användandet av dito. 
  • Jag intygar att jag är medveten om att vid olycksfall är det min egen, eller mitt företags försäkring och dess villkor som gäller, och att Dalskidan ej kan hållas ansvarig om inte det är uppenbart att olyckan orsakats av ett fabrikationsfel.
  •  Jag är även medveten om att jag är ersättningsskyldig för de eventuella skador jag åsamkat. 
  • Jag intygar att jag har genomgått Dalskidans säkerhetsinstruktion och förbinder mig att följa de förhållningsregler som tillhandahålls innan aktivitetens start. 

För minderåriga upp till 18 år krävs målsmans godkännande och signatur. Målsman åtar sig ansvaret att ovan nämnda villkor garanteras och efterföljs.

All körning sker på egen risk. Du behöver vara över 18 år för att hyra men 15 år för att köra. Du får även låna hjälm, goggles, skydd, stövlar och överdragskläder. Kör du sönder något, skadar dig själv eller någon annan, så är det din egen försäkring med dess villkor som eventuellt gäller. 
Cake Kalk INK som du åker på kostar 110.000:- SEK.